Meer informatie?   info@tokekeijer.nl |   06 - 401 305 84

Referenties

Martin Rasker, Teammanager Informatiemanagement & Automatisering, Provincie Drenthe:

"Toke heeft zich zich als projectleider bij de provincie Drenthe vol energie ingezet voor het professionaliseren van het relatiebeheer. Ze heeft met een aanstekelijk enthousiasme, samen met haar team en de organisatie een heldere visie, passende veranderaanpak, de werkprocessen en de beheerorganisatie vorm gegeven. Een knappe prestatie in een samenwerking waar ik met veel plezier op terugkijk."


Monique Poolman, Projectsecretaris Project Relatiebeheer, Provincie Drenthe:

"Toke is een ontzettend fijne collega waar ik het afgelopen jaar met veel plezier mee heb samengewerkt. Ze heeft gevoel voor humor, een open houding, relativeert en is erg empathisch, een mensen-mens. Als projectleider brengt ze snel en overzichtelijk structuur (ze weet deze ook te behouden), is scherp en kritisch maar ook vrolijk, inspirerend en ze laat haar teamleden vrij om het beste uit zichzelf te halen."


Peter van der Wal, projectleider en omgevingsmanager, Provincie Groningen:

"Toke heeft een ingewikkelde werksessie rondom een gezamenlijke lobby-opgave van 7 partners begeleid. Door haar professionele en plezierige begeleiding hebben we nu een heldere lobbyboodschap en inzicht in de stakeholders en zijn we goed op weg."


Swannet van Velzen, Programmamanager Organisatieontwikkeling, Gemeente Midden-Groningen:

"Toke heeft als procesbegeleider een bijeenkomst van 45 adviseurs van diverse bedrijfsvoering disciplines van de gemeente Midden-Groningen begeleid in het kader van 'Van adviseur naar business partner'. Toke heeft dit naar volle tevredenheid gedaan! Wij hebben als werkgroep de samenwerking met Toke als erg prettig ervaren. Ze heeft zich goed voorbereid en was erg betrokken bij wat er speelt in de organisatie. Tijdens de dag speelde ze goed en adequaat in op de groep, was ze creatief en energiek. Ze was aanwezig zonder bepalend te zijn. Wij zouden haar zeker vragen voor een vervolg!"


Jeroen Veltman, programmamanager Implementatie Omgevingswet, Provincie Groningen:

"Voor ons programmateam Implementatie Omgevingswet heeft Toke een teamdag begeleid. Ze heeft met haar ervaring met programma- en projectmanagent en het begeleiden van teams ons terug naar de kern van onze opdracht gebracht. Dit heeft ze goed voorbereid met een creatieve invulling. Met de prettige begeleiding van de discussies heeft ze ervoor gezorgd dat waar het echt over gaat boven tafel is gekomen."


Fred Hassert, afdelingshoofd Financiën & Control, Provincie Groningen:

“Toke heeft ruim 2,5 jaar leidinggegeven aan de medewerkers van de financiële administratie. Door haar inzet zijn verbeteringen op processen doorgevoerd. Hierbij heeft zij verschillende leiderschapsstijlen ingezet. De medewerkers gecoacht, geïnspireerd , geïnstrueerd en heeft ze vertrouwen gegeven zodat ze beter tot hun recht zijn gekomen. Ook veel energie gestoken in teambuilding. Toke gaat problemen niet uit de weg, onderneemt actie en neemt besluiten en staat open voor verbetervoorstellen. Ook heeft ze een goede slag gemaakt in het gebruik van informatiesystemen. Verder heeft zij gezorgd voor het proces aanbesteding accountant, optimalisatie verplichtingenproces, digitalisering van processen , beschrijven van belangrijke processen en eerste stappen richting interne controle en natuurlijk continue doorvoeren van verbeteringen.
Toke is een aangename collega geweest en heeft een goede bijdrage geleverd als lid van het managementteam F&C.”


Bert Weeseman, coachee via YoungLink Grow:

"Via het coachingsproject Younglink-Grow werd ik gekoppeld aan Toke, met als doel het in kaart brengen van mijn vaardigheden en loopbaanwensen en die te vertalen naar praktische stappen. Ik heb Toke ervaren als een enthousiaste en gedreven coach die gestructureerd en geduldig te werk gaat, en iemand met een goed gevoel voor humor. Zij heeft mij o.a. m.b.v. een visualisatieoefening veel inzichten gegeven hoe ik mijn toekomst het beste kan gaan vormgeven. Verder heb ik door de coaching ook meer vertrouwen gekregen in het volgen van mijn onderbuikgevoel en het vasthouden aan mijn persoonlijke waarden. Kortom, Toke is een topcoach!"


Jolanda Dijkhuis, eigenaar ‘Stroom!’:

“In de periode dat ik bezig was met de start van mijn bedrijf heeft Toke mij echt verder geholpen. Dit heeft ze gedaan door een luisterend oor te bieden, door kritische vragen te stellen die echt tot nadenken zetten en door echt aan te sluiten op de wereld en de behoeften van haar gesprekspartner. Toke is in staat om de vraag van de ander vanuit haar frisse blik te bekijken, waardoor het ook lukt om hoofd- en bijzaken te kunnen scheiden, en waardoor je echt weer verder kunt! Daarnaast heb ik Toke meegemaakt als een van de deelnemers tijdens een Leantraining die ik heb gegeven. Zij stelt zich bijzonder pro-actief op en weet ook de rest van de deelnemers op een positieve manier in beweging te krijgen. Ik ken haar als bijzonder gedreven, mens-, maar ook resultaatgericht.”


Gea Buikema, projectmanager zaakgericht werken, Provincie Groningen:

“Toke Keijer is iemand die ik heb leren kennen als een teamplayer, die in staat is leiding te geven aan (project)teams. Ze doet dat op een gedreven wijze, is zeer betrokken bij de medewerkers in het team en de wijze waarop resultaten tot stand komen. Kortom het is een projectleider en collega waar je goed mee kunt samen werken, die oog heeft voor de context en de medewerkers en streeft naar een goed resultaat.”


Pieter Dikhoff, trainer zaakgericht werken, Yacht

"Scherp in details en duidelijk in de grote lijn. Eigenschappen van project managers waar ik graag mee samenwerk. Bovendien draait Toke niet om de hete brei heen en geeft je feedback waar je wat mee kunt. Scherp als het moet, maar altijd tactvol. Kortom, een goede project- of teammanager zowel binnen als buiten de overheid."


Marloes Ruitinga, communicatieadviseur, Yacht

"Toke is een gedreven, resultaatgerichte en enthousiaste collega. Ze is zeer compleet en secuur in haar werk. Ze is een plezierige betrokken collega die niet allen het beste uit zichzelf, maar uit het hele team haalt."