Meer informatie?   info@tokekeijer.nl |   06 - 401 305 84

Over Kei in Verbinden

Opgegroeid op het Hogeland in het Noorden van Groningen ben ik een nuchter mens. Spontaan, enthousiast, inlevend en gedreven. Ik heb overzicht en voel de onderstroom. Ik creëer vertrouwen en verbinding en zet graag gezamenlijk stappen naar het gewenste doel.

De positieve denker ziet het onzichtbare, voelt het ontastbare en bereikt het onmogelijke.

In Wageningen heb ik Consumentenwetenschappen gestudeerd. Opgeleid als een intermediair tussen de klant en de producent; de burger en de overheid; de techneut en de marketeer. Dit is achteraf bepalend geweest voor de rode draad in mijn loopbaan. Als teamleider, kwartiermaker, beleidsmedewerker en projectleider heb ik altijd gekeken naar de processen en de samenwerking met het oog op de klant. En vanuit het oog van de klant. En dat doe ik nog steeds.

Ook in mijn vrije tijd ben ik actief in het verbinden. Zo heb ik samen met een werkgroep in mijn eigen buurt gewerkt aan ‘een park voor de wijk’. Het park rondom de Coendersborg in de stad Groningen werd onderbenut. Een groene plek in een stadswijk, waar nauwelijks werd gespeeld, gewandeld of op een bankje gezeten. Wel een plek voor het uitlaten van de hond. Een stuk gemeentegrond met potentie.
We hebben de wensen en knelpunten in kaart gebracht en samen met de buurt geschetst en gediscussieerd over een plan. Natuurlijk naast veel enthousiasme ook wat weerstand in de buurt. Meestal uit angst voor verandering. De gemeenteraad heeft het plan met ruime meerderheid omarmd en een flinke som geld neergeteld. Stapsgewijs werd elk stukje mooier en nu is het Coenderspark klaar. En de buurt? Op een zonnige dag hangen kinderen in het speeltoestel, voetballen ze op het veld, maken jong en oud (met en zonder hond) een wandelingetje en picknicken ze op de ontmoetingsbank. Omdat het kan.