Meer informatie?   info@tokekeijer.nl |   06 - 401 305 84

Aanbod > Teamcoaching

Een sterk team leidt tot tevreden klanten. Hoe haal je het beste uit jouw team?
Maar wanneer heeft een team geen kracht? Wanneer is het los zand?

 • een gezamenlijke visie ontbreekt
 • frustraties blijven onuitgesproken
 • talenten blijven onderbenut
 • successen zijn onzichtbaar
 • nieuwe impulsen blijven uit; en ….. zelden tijd voor een grapje

Hoe fijn zou het zijn als een team goed samenwerkt? Dat de goede resultaten worden behaald? Dat iedereen weet wat het gezamenlijke doel is? Dat het team weer vertrouwen heeft in het doel en in elkaar?

Met mijn enthousiasme en openheid breng ik rust, vertrouwen en verbinding en krijgt het team weer energie om te richten op het gezamenlijke doel.
Ik heb ervaring in het begeleiden van sessies van onder meer:

 • teambuilding
 • intervisie
 • procesoptimalisatie
 • brainstorm
 • stakeholdersanalyse
 • start-up / follow-up / evaluaties

Tijdens de intake verhelder ik het doel: Wat is precies het knelpunt? Waar wil je naartoe? Wat is er al gedaan? En nog niet? En wat is nú nodig?

Energieke teamsessies of een teamdag op maat, voor een sterk en verbonden team.