Werken met mij > Teamprogramma 'Op koers met reiscoach'

Komt in jouw team de gewenste ontwikkeling of verandering maar niet van de grond?

 • Spreekt het team meer over elkaar dan met elkaar?

 • Gaat het team de confrontatie liever uit de weg?

 • Maakt het team afspraken maar komt ze deze meestal niet na?

 • Is de balans van energiegevers en energieslurpers zoek?

Ga dan nu kansrijk met je team aan de slag met het verdiepende reisprogramma!

Wat is mijn visie

Veranderingen in de bovenstroom slagen pas in samenhang met veranderingen in de onderstroom. Teams halen het beste bij zichzelf naar boven als de mensen in het team elkaar vertrouwen, veiligheid ervaren om samen te leren en hierin gewaardeerd worden.
Omdat ik niet geloof in quick fixes, ga ik voor een duurzame investering in teams die ook na het teamtraject structureel doorwerken.
Uit mijn ervaring als teamcoach is gebleken dat teamprogramma’s succesvol zijn door te werken vanuit:

 • Openheid: open zijn naar elkaar, kwetsbaar durven zijn, elkaar bevragen en aanspreken

 • Diepgang: inzicht in elkaars overtuigingen, drijfveren en (kern)waarden voor onderling begrip

 • Bekwaamheid: kennis en leerervaringen delen met elkaar

 • Daadkracht: samen écht stappen zetten in de gezamenlijke (team)ontwikkeling

 • Energie: bruisen van energiegevers en elimineren van energieslurpers

Deze ingrediënten zijn de basis voor het teamprogramma, de onderdelen en de manier van coaching. Hierbij maak ik gebruik van NLP, systemisch werk, Lencioni en Deep Democracy.

Wat is de route?

Het teamprogramma heeft de volgende opzet:

1. Goede start

Heldere afstemming met opdrachtgever over relevante actuele ontwikkelingen, de onderlinge afstemming en rolverdeling en de opzet van de vervolgstappen.

2. Verkenning

Een kleine klankbordgroep van positief-kritische medewerkers denkt steeds vrijblijvend mee over de vervolgstappen.

3. Verdieping, energie en daadkracht

Vanuit de verkenning gaan we aan de slag met 4 vragen:

 • Wie zijn wij

 • Wie willen wij zijn

 • Welke uitdagingen hebben wij

 • Hoe pakken we deze aan en welke stappen zetten wij

Inspirerend, verbindend en energiek met aandacht voor elkaar als individu en als team als geheel. Vanuit de diepte naar concreet aan de slag. En vooral leren van en met elkaar.

4. Reflectie

Met een (tussentijdse) terugblik met het team en de klankbordgroep en de opdrachtgever haal ik op: wat heeft het teamprogramma opgeleverd en welke vervolgstappen zetten we in?

Deze aanpak biedt voldoende ruimte om na elke stap in te spelen wat op dat moment de meeste aandacht nodig heeft en later op te pakken wat nog even kan wachten.

Wat omvat het Teamprogramma? 

Elk team heeft een ander vertrekpunt. Voorbeeldvragen van teams:

 • gezamenlijke focus en meer onderlinge verbinding

 • positionering en strategie

 • verdieping en borging van bepaalde thema’s, zoals persoonlijk leiderschap, werkwaarden, verbindende communicatie, houding en gedrag

Het basis teamprogramma ‘Op koers met reiscoach’ ziet er als volgt uit:

 • Intake met opdrachtgever

 • 3 maandelijkse teamdagen

 • 1 teamdag na 2 maanden

 • 3 coaching sessies met teamleider

 • Tussentijds afstemming met klankbordgroep én opdrachtgever

 • Evaluatie

Omdat geen team gelijk is, maken we bovenstaand basisprogramma samen voor jou op maat.

Resultaat

 • Medewerkers van het team: ervaren onderlinge verbinding, oog voor elkaar en als team, meer voldoening en trots door betere resultaten, bruisende energie en flow

 • Organisatie: ervaren betere samenwerking, proactiviteit, betrokkenheid, minder verloop en daardoor betere resultaten en meer werkplezier

 • Directie en bestuur: zijn trots op betere resultaten

 • Netwerkpartners: ervaren een stabielere bezetting, proactieve en energieke medewerkers en daardoor betere samenwerking

 • Team: ervaart een energieke leider

 • Teamleider: ervaart meer ontspanning en geeft moeiteloos leiding aan het team

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een verdiepend gesprek. Samen kijken we wat je uitdagingen en kansen zijn en wat er hiervoor nodig is. We maken dit programma voor jou op maat.